1

ALTER 光明之心 1/8 梅露蒂 正常+圣诞版

Posted by icdt on 2014年11月16日 in 手办绅士向 |实在是怨念手办,一眼就看上了,果断买了2个版本蒐藏
当然,手办从来都是支持祖国版的
那些所谓日版 也是made in china 不过是进料加工 再内转罢了
看着快要融化的冰淇淋,是不是想吃一口了?
melty cx ver6597826230657334807

1 Comment

发表评论

版权所有 © 2009-2021 我点故事| 进化日记| 安居乐YE| 我是高手| WO.GS 本人保留本站所有权利

域名投资,一玩就是十年。
注册,只在一瞬之间。
续费,偏爱一次多年。
域名N个,但每个域名都值得赞颂千篇:
a.cx / q.st / z.st / 6.ls / n.srl / ye.ee / sh.vc / ai.st / ai.gy / vr.st
wo.gs / gj.ci / gs.ci / lx.ci / xs.ci / mo.city / bao.city / zis.cc
am6.cn / fei.ee / zai.ee / chen.ee / yuan.ee / shc.ren
ico.ci / xin.gd / xin.mx / xin.st / xin.sx / riso.vip / china.lt
iam.xin / vox.xin / tele.xin / yxgs.xin / zghd.xin / ebank.xin
csb.wang / 173.pm / wei.st / pco.ltd
All Included.
中华人民共和国备案号: 沪ICP备15005899号-1
中华人民共和国备案号: 沪ICP备15005899号-2
中华人民共和国备案号: 沪ICP备15005899号-3

Top